(CLOSED)

(ARB060E)
AROBA ROUND EXTENSION TABLE
Product Size : 120L x 120W x 75H cm
Carton Size : 121.5L x 122.5W x 12.7H cm
Loadibility 40’ : 322pcs

 
   
(CLOSED)

(ARB060E)
AROBA ROUND EXTENSION TABLE
(MI101)
MIAMI FOLDING CHAIR

(NE101)
NEW EDEN FOLDING CHAIR
Product Size : 58L x 47W x 86H cm
Carton Size : 107.5L x 48W x 22H cm
Loadibility 40’ : 870pcs

 
     
(WX884E)
WESSEX RECTANGULAR EXTENSION TABLE
Product Size : 152.5L x 90W x 75H cm
Carton Size : 154L x 93W x 13H cm
Loadibility 40’ : 317pcs

 

   
 
PAGE 1 / PAGE 2 / PAGE 3 / PAGE 4 / PAGE 5 / PAGE 6 / PAGE 7 / PAGE 8 / PAGE 9 / PAGE 10 / PAGE 11 / MAINPAGE